فراخوان آثار علمی زیست شناسی

درخواست حذف این مطلب
درود یر همکاران

گروه زیست شناسی استان یزد در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری ، در نظر دارد از دبیران زیست شناسی استان در زمینه های ذیل تقاضای همکاری نماید، لذا از همکاران محترم درخواست می شود آثار ارزشمند خود را در زمینه های زیر به گروه زیست شناسی استان ارسال نمایند تا علاوه بر درج در مجله الکترونیکی "هستی یزد"، به دبیرخانه راهبری درس زیست شناسی کشور واقع در استان فارس ارسال گردد.

*موارد فراخوان در ادامه مطلب